Bezig met laden
Start

DUURZAAM VERDUURZAMEN

JAAROVERZICHT
DUURZAAM & VERANTWOORD ONDERNEMEN (DVO)
FINANCIEEL JAAR F16
(1 APRIL 2015 – 31 MAART 2016)

Voor
Woord

Door Andrei Haret

Ons financiële jaar F16 was een bijzonder jaar! Het stond natuurlijk grotendeels in het teken van ons 400 jarig jubileum met alle bijbehorende activiteiten en introducties. Tegelijkertijd was het ook het jaar van de aankondiging van de aanbevolen overname van SABMiller door AB InBev en de mogelijke verkoop van Grolsch aan een derde partij. Deze aankondiging maakt dat dit waarschijnlijk het laatste DVO-jaarverslag van Grolsch zal zijn als onderdeel van SABMiller. Prosper, de duurzaamheidsstrategie van SABMiller, is zeer inspirerend en een goede basis voor onze manier van werken. Gebaseerd op dit gedachtegoed zullen we ook na de overname en verkoop blijven werken aan duurzaam en verantwoord ondernemen. Ik geef u de garantie dat DVO onlosmakelijk onderdeel blijft van Grolsch. Daar wil ik geen twijfel over laten bestaan!

Circulair denken en handelen
DVO is niet meer weg te denken uit onze business. Via de meest uiteenlopende projecten brengen we dit in de praktijk. De uitdaging daarbij is om duurzaam te verduurzamen. Circulair denken en handelen geldt daarbij als uitgangspunt. Onze brouwerij heeft een recyclepercentage van maar liefst 99,8%. Dit betekent dat bijna alles wat we in de brouwerij gebruiken wordt hergebruikt in de keten. Ook zijn we koploper, zowel binnen SABMiller als binnen Nederland, op het gebied van groene energie; 18% van ons energiegebruik is duurzaam door de inzet van biogas afkomstig uit onze eigen afvalwaterzuivering.

Duurzame oplossingen
Maar ‘duurzaam verduurzamen’ gaat verder. Steeds vaker zien we dat bij klanten DVO mee gaat spelen in de keuze voor een leverancier. Gelukkig scoren we als brouwerij goed op dat vlak. We denken mee met klanten en komen met duurzame oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan de introductie van het Pinolen krat, waarbij verschillende verpakkingen (2-packs, 3-packs, 6-packs, 12-packs en losse flesjes) kunnen worden gecombineerd in één krat. Dit levert aanzienlijke logistieke voordelen doordat er minder vrachtwagens hoeven te rijden. Bovendien zijn de kratten gemaakt van gerecycled kunststof en door omdozen te vervangen door kratten besparen we grote hoeveelheden karton per jaar. Een mooie win-win situatie!

Kortom, we zeggen waar we voor staan en staan voor wat we zeggen. Daarbij wil ik specifiek voor F16 de kanttekening maken dat de implementatie van de SABMiller Global Template (GT) een behoorlijke impact heeft gehad op de doorloop van onze DVO-projecten. We zijn van verschillende los van elkaar opererende backoffice systemen overgegaan naar één geïntegreerd IT-platform. De Grolsch systemen en ondersteunende processen zijn daarbij in lijn gebracht met de wereldwijde structuur van SABMiller. Daar waar het impact heeft gehad op onze DVO-projecten, vermelden we dit in het jaarverslag.

Wij geloven dat duurzaam en verantwoord ondernemen ons en de wereld om ons heen verder kan brengen. Hoe en wat we hebben gedaan op het gebied van DVO in F16, leest u in dit online jaarverslag. Mocht u vragen, opmerkingen en/of suggesties hebben na het lezen van dit verslag, neem dan gerust contact met ons op. We gaan graag het gesprek met u aan. Veel leesplezier!

Andrei Haret
Algemeen Directeur Koninklijke Grolsch

01 Over Grolsch
02 Markt en omgeving
03 DVO aanpak
04 Onze stakeholders aan het woord
05 Resultaten
06 Sociale en economische groei
07 Alcohol
08 Water
09 CO2 en afval
10 Samenwerking in de keten
11 Doelstellingen F17
12 Meer weten?

Wie is
Grolsch?

Eén van de sterkste A-merken van Nederland

Staat al meer dan 400 jaar voor Karakter en Vakmanschap

In 1995 bekroond met het predicaat ‘Koninklijk’

Maximale productiecapaciteit van 3,35 miljoen hectoliter per jaar

Thuismarkt is Nederland

Via de Nederlandse retail- en horecamarkt gericht op de consument van 18 jaar en ouder

Actief in meer dan 70 landen wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Rusland, Polen en Roemenië

Sinds februari 2008 dochteronderneming van SABMiller plc. één van ‘s werelds grootste brouwers

Wereldwijd bekend vanwege de unieke beugelfles

Wie is
Grolsch?

 • Eén van de sterkste A-merken van Nederland
 • Staat al meer dan 400 jaar voor Karakter en Vakmanschap
 • In 1995 bekroond met het predicaat ‘Koninklijk’
 • Maximale productiecapaciteit van 3,35 miljoen hectoliter per jaar
 • Thuismarkt is Nederland
 • Via de Nederlandse retail- en horecamarkt gericht op de consument van 18 jaar en ouder
 • Actief in meer dan 70 landen wereldwijd, waaronder de Verenigde Staten, Canada, Australië, Zuid-Afrika, Rusland, Polen en Roemenië
 • Sinds februari 2008 dochteronderneming van SABMiller plc. één van ‘s werelds grootste brouwers
 • Wereldwijd bekend vanwege de unieke beugelfles

Feiten en cijfers

Verkocht volume Koninklijke Grolsch F16
(1 april 2015 – 31 maart 2016)

 • Verkoop in Nederland

  (in miljoen hl.)
 • Export naar buitenland

  (in miljoen hl.)
 • Totale volume

  (in miljoen hl.)

Feiten en cijfers

Marktaandeel en distributie

Feiten en cijfers

De bijdrage van Grolsch aan de
economie: Werkgelegenheid & inkomsten
Nederlandse schatkist

Aantal medewerkers

Indirecte werkgelegenheid 

(FTE)

Bijdrage aan de Nederlandse schatkist (incl. accijns, BTW en inkomstenbelasting)

(in miljoen euro)

Feiten en cijfers

Bijdrage aan de NL biersector

Nederland is een echt bierland. Het aantal Nederlandse brouwers is in de afgelopen drie jaar gestegen van 120 naar ruim 300. Zij produceren samen jaarlijks ruim 24 miljoen hectoliter bier, waarvan 14 miljoen voor export. Nederland is na Mexico de grootste bierexporteur van de wereld. Van al het bier dat in Nederland wordt gedronken, is 86% ook hier gebrouwen. De gehele sector is goed voor 65.000 banen en levert jaarlijks 2 miljard euro op voor de schatkist van de overheid.

Bron: Nederlandse Brouwers

Zie ook het artikel op nederlandsebrouwers.nl

Visie, ambitie & waarden

Grolsch kenmerkt zich door een eigen kijk op de wereld en op bier in het bijzonder. Generatie na generatie hebben we onze eigen weg gevolgd, de dingen ánders gedaan. Onze beugelfles is daar een mooi voorbeeld van. Grolsch is een sterk merk en een onderneming met een sterke identiteit. Maar waar staan we voor, waar streven we naar? Met onze visie, ambitie en waarden geven we aan wat we belangrijk vinden.

Organogram

Grolsch is een dochteronderneming van SABMiller plc., één van ’s werelds grootste bierbrouwers. SABMiller werkt vanuit zes divisies, die grotendeels overeenkomen met de continenten: Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië Pacific, Afrika, Zuid-Afrika en Europa. Het hoofdkantoor van SABMiller plc. bevindt zich in London. Vanuit Koninklijke Grolsch rapporteren we aan de Europese directie in Zwitserland, die wordt voorgezeten door Sue Clark, Managing Director SABMiller Europe.

Grolsch is een dochteronderneming van SABMiller plc., één van ’s werelds grootste bierbrouwers. SABMiller werkt vanuit zes divisies, die grotendeels overeenkomen met de continenten: Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië Pacific, Afrika, Zuid-Afrika en Europa. Het hoofdkantoor van SABMiller plc. bevindt zich in London. Vanuit Koninklijke Grolsch rapporteren we aan de Europese directie in Zwitserland, die wordt voorgezeten door Sue Clark, Managing Director SABMiller Europe.

Klik op het organogram voor een vergroting.

Grolsch: Duurzaam Verduurzamen

Samenvatting Duurzaam & Verantwoord Ondernemen F16 (1 april 2015 – 31 maart 2016)

Verkocht volume
(in miljoen hl.)

2,6

Marktaandeel in Nederland

13,3%

Distributie naar meer dan 70 landen

>70

Aantal medewerkers
 

627

Lancering Grolsch
Vakmanschap is Meesterschap Fonds

Pilot Participatiewet en Community Service via Leiderschaps Programma's

Vrouwen met een leidinggevende/management
functie

20%Uitbreiding portfolio Radler 0.0%
Evenementen met Grolsch Radler: 75%
Bereik reclame gericht op 18+: 87%
Bijdrage aan
FAS-documentaire
BOB fiets valet parking actie op Zwarte Cross festival

Bier/water efficiëntie

3,5
(hl water/hl bier)

Water Risico Inventarisatie - Kwalitatief goed water beschikbaar voor korte en lange termijn
Sinds 2008 is het waterverbruik verminderd met:

24%

Absoluut waterverbruik in F16: 9.173.888 hl
Bier/CO2 efficiëntie (in kbCo2e/hl)

5,54

Circulair: Recycling/hergebruik gebruikte materialen

99,8%

Sinds 2005 is de CO2 emissie gereduceerd met:

38%

Groene energie in totaal energieverbruik

18%

ALCOHOLGEBRUIK ONDER JONGEREN DAALT

In maart 2016 zijn de resultaten gepubliceerd van de WHO/HBSC 2013/2014. Tijdens deze studie ‘Health Behaviour in School-aged Children’ (HBSC) is de gezondheid en het welzijn van groot aantal kinderen in Europa onderzocht. Het betreft een onderzoek in 42 landen, waaraan meer dan 200.000 kinderen hebben deelgenomen. De resultaten van deze studie laten zien dat het alcoholgebruik onder jongeren langzaamaan afneemt.

Grolsch stimuleert verantwoord alcoholgebruik
Vanuit Grolsch zijn we verheugd over deze resultaten. Natuurlijk verkopen we als brouwer graag ons bier. Maar tegelijkertijd willen we ook waken voor de schadelijke effecten van onverantwoord alcoholgebruik, met name onder jongeren. Wij gaan door met verschillende initiatieven om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en objectieve informatie te verstrekken. Op deze manier willen wij bijdragen aan het nog verder terugdringen van deze percentages.

Bron: Nederlandse Brouwers

  2009 – 2010 2013 – 2014
  meisjes jongens meisjes jongens
11 jarigen die minstens eenmaal per week drinken 1% 1% 1% 1%
13 jarigen die minstens eenmaal per week drinken 3% 5% 1% 3%
15 jarigen die minstens eenmaal per week drinken 18% 25% 13% 18%
15 jarigen met een eerste dronkenschap op de leeftijd van 13 jaar of jonger 5% 7% 4% 4%
11 jarigen die twee keer of vaker dronken zijn geweest 0% 1% 0% 0%
13 jarigen die twee keer of vaker dronken zijn geweest 3% 2% 2% 2%
15 jarigen die twee keer of vaker dronken zijn geweest 17% 19% 16% 17%

DRINK VERSTANDIG EN BEWUST

In het EU-forum Alcohol & Gezondheid debatteren organisaties onder meer over alcohol gerelateerde schade en maken waar mogelijk onderling afspraken over het nemen van maatregelen. SABMiller neemt actief deel aan dit forum. In F16 heeft dit voor Grolsch tot twee concrete acties geleid.

Schermafbeelding 2016-06-30 om 12.58.28

Transparant over voedingswaarden

Onze Grolsch pils- en speciaalbierverpakkingen voor de Nederlandse markt zijn vernieuwd. Op de nieuwe verpakkingen maken we uitgebreid melding van de voedingswaarden van pils en speciaalbier. Eerder werd alleen de energetische waarde vermeld, maar op de nieuwe verpakkingen worden hier het gehalte aan vetten, verzadigde vetzuren, koolhydraten, suikers, eiwitten en zout per 100 ml aan toegevoegd. We vinden transparantie belangrijk, zodat consumenten een weloverwogen keuze kunnen maken bij het aankopen van bier. Ook is op www.koninklijkegrolsch.nl van al onze bieren te zien wat de voedingswaarden zijn.

zwangerschap

Geen alcohol tijdens zwangerschap

We maken ons sterk voor verantwoord alcoholgebruik tijdens zwangerschap. Alcohol tijdens zwangerschap kan namelijk leiden tot geboorteafwijkingen ofwel het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS). Dat willen we nadrukkelijk onder de aandacht brengen. Behalve het educatieve logo op de verpakkingen bieden we via www.talkingalcohol.com ook uitgebreide informatie over FAS. Op die manier willen we vrouwen goed informeren, zodat ze zelf weloverwogen keuzes kunnen maken.

Bekijk de documentaire

AFZET ALCOHOLVRIJ BIER STIJGT MET 27%

Voor het zoveelste jaar op rij is alcoholvrij bier populairder geworden. Dit blijkt uit de bierconsumptiecijfers 2015. In 2015 is de consumptie met 27% gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. 45% van de bierdrinkers drinkt wel eens alcoholvrij bier. Bij de keuze voor alcoholvrij bier speelt smaak steeds vaker een rol. Pils is nog steeds favoriet. Naast alcoholvrij bier stijgen ook de Radler biermixen (+13%) en de speciaalbieren (+8%) ten opzichte van 2014.

'Ik moet nog rijden' 60%

'Ik drink even geen alcohol' 32%

'Ik vind het lekker' 36%

Bron: Nationaal Bieronderzoek 2015 en
Bierconsumptiecijfers 2015 — Nederlandse Brouwers

PROSPER: WERKEN AAN EEN BETERE WERELD

Voor ons duurzaam en verantwoord ondernemen maken we gebruik van Prosper, de wereldwijde duurzaamheidsstrategie van SABMiller. De centrale gedachte is: als het met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch/SABMiller ook goed.

Onze wereldwijde samenleving heeft onder andere te maken met armoede, waterschaarste, klimaatveranderingen, voedselveiligheid en alcohol gerelateerde problematiek. Om deze issues aan te pakken en onze welvaart te behouden, moeten we als brouwerij samenwerken met overheden, bedrijven en de samenleving om ons heen. Samen moeten we streven naar een welvarende, sociale, veerkrachtige, schone en productieve wereld. SABMiller geeft al haar brouwerijen wereldwijd daarom vijf opdrachten:

 1. Stimuleren van sociale en economische groei;
 2. Bevorderen van verantwoord alcoholgebruik;
 3. Veiligstellen van de beschikbaarheid van water en het verbruik ervan reduceren;
 4. Reduceren van CO₂-uitstoot en afval;
 5. Verbeteren van duurzaam gebruik van landbouwgronden.

Iedere SABMiller brouwerij geeft hieraan zelf lokaal invulling. Ook bij Grolsch gaan we op onze eigen wijze met deze ambities om. We focussen ons daarbij op de eerste vier opdrachten. Samenwerking met alle betrokken, lokaal relevante stakeholders is voor ons belangrijk en heel vanzelfsprekend.

Meer info:
http://www.sabmiller.com/sustainability
http://koninklijkegrolsch.nl/duurzaam-verantwoord

Video Prosper (3:52)

CENTRALE COÖRDINATIE VANUIT DVO-TEAM

Er is veel gaande bij Grolsch, zeker in een jaar waarin we 400 jaar bestaan, overstappen naar één geïntegreerd IT-platform en er een mogelijke overname/verkoop speelt. Wie bepaalt dan welke ideeën en projecten op het gebied van duurzaam en verantwoord ondernemen worden opgepakt? Het multidisciplinaire DVO-team is de spin in het web en coördineert de verschillende DVO-activiteiten.

Maandelijks overlegt het team over het beleid en de uitvoering ervan. De teamleden maken actieplannen en bepalen in overleg met de directie welke projecten worden opgestart en uitgevoerd. En natuurlijk houdt het team alle vorderingen en prestaties nauwkeurig bij, want die willen we aan een breed publiek – zowel intern als extern – communiceren. We mogen immers best trots zijn op wat we hebben bereikt!

DVO-team


Koert van ’t Hof

Manager Corporate Affairs en voorzitter DVO-team
Susan
Susan Ladrak

Manager Engineering & Sustainable Development
Jaap
Jaap Hulshof

Manager Corporate Sponsoring & Events
Eino
Eino Staman

Specialist Safety, Health & Environment
Joost
Joost Nawijn

Packaging Material Development Specialist
helen
Helen ter Huurne
Manager Corporate Communications

 

PROSPER BY SABMILLER

SABMiller heeft vele Prosper-projecten lopen over de hele wereld. Zo zijn bijvoorbeeld in India en verschillende Afrikaanse landen landbouwprojecten opgezet, die voor grotere oogsten, meer werkgelegenheid en meer welvaart zorgen. Tegelijkertijd loopt er een project in Zuid-Amerika, waarbij kleine ondernemers worden voorzien van training, kapitaal en technologie. Op die manier kunnen ze een hogere omzet en winst realiseren en hebben ze betere kansen. Het zou teveel worden om alle projecten toe te lichten, daarom maakten we een kleine selectie van inspirerende voorbeelden.

PROSPER BY SABMILLER

Een kleine selectie van inspirerende voorbeelden:

CASSAVE BIEDT AFRIKAANSE BOEREN GOED TOEKOMSTPERSPECTIEF

Lees meer

VOORLICHTING OVER ALCOHOL TIJDENS ZWANGERSCHAP IN ZUID-AFRIKA

Lees meer

VAN FLES NAAR BAKSTEEN IN COLOMBIA

Lees meer

Onze stakeholders
aan het woord

Sociale en economische groei

Toelichting

‘Een welvarende wereld’

Sociale en economische groei kwam uit op 3,05. Dit cijfer drukt onze prestaties uit op het gebied van het stimuleren van sociale en economische groei en onze aandacht voor mens, maatschappij en omgeving.

In F15 scoorden we hier 2,4. Deze groei ten opzichte van afgelopen jaar komt met name door de extra inzet op regionale projecten zoals onder meer het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds, de Enschedese Uitdaging en community service via onze leiderschapsprogramma’s.

Naar resultaten S&E groei

Alcohol

Toelichting

‘Een sociale wereld’

Op het gebied van verantwoord alcoholgebruik scoort Grolsch al jaren erg goed. Met een score van 4,65 behoren we tot de top van best presterende SABMiller-bedrijven. In vergelijking met afgelopen jaar F15 zijn we gestegen: van 4,3 naar 4,65. Belangrijkste reden hiervoor is het hoge 18+ percentage voor het bereik van onze reclame-uitingen en de communicatie hierover.

Naar resultaten Alcohol

Water

Toelichting

‘Een veerkrachtige wereld’

Onze SAM-score voor verantwoord waterverbruik kwam uit op 4,0. Deze score geeft aan dat we goed zijn in het veiligstellen van de beschikbaarheid van water voor de brouwerij en ons waterverbruik reduceren. Ten opzichte van F15 zijn we gestegen van een 3,0 naar een 4,0. Dit komt met name door de risico-inventarisatie die we hebben gemaakt. We hebben onderzocht of er voldoende water beschikbaar is met de juiste kwaliteit voor ons brouwproces voor de korte en lange termijn. Met deze score 4 presteren slechts twee SABMiller brouwerijen beter. Een mooi resultaat!

Kanttekening
De voorbereiding op en implementatie van de SABMiller Global Template heeft een behoorlijke impact gehad op de efficiency van de verpakkingslijnen. We zijn van verschillende los van elkaar opererende backoffice systemen overgegaan naar één geïntegreerd IT-platform. Daarbij zijn de Grolsch systemen en ondersteunende processen in lijn gebracht met de wereldwijde structuur van SABMiller. Het produceren en verpakken van onze bieren en de bevoorrading van klanten heeft te allen tijde voorrang gekregen boven andere interne projecten. Hierdoor hebben we helaas de beoogde water- en CO2 & Afval-reductie voor F16, in een aantal afdelingen en daarmee als brouwerij totaal, niet behaald.

Naar resultaten Water

CO2 en afval

Toelichting

‘Een schone wereld’

Voor CO2 & Afval realiseerden we een 3,6. In F15 scoorden we hier 1,6. Echter een directe vergelijking met het cijfer van afgelopen jaar is niet mogelijk, vanwege een andere interpretatie van de meetcategorieën van dit focusgebied.

Kanttekening
De voorbereiding op en implementatie van de SABMiller Global Template heeft een behoorlijke impact gehad op de efficiency van de verpakkingslijnen. We zijn van verschillende los van elkaar opererende backoffice systemen overgegaan naar één geïntegreerd IT-platform. Daarbij zijn de Grolsch systemen en ondersteunende processen in lijn gebracht met de wereldwijde structuur van SABMiller. Het produceren en verpakken van onze bieren en de bevoorrading van klanten heeft te allen tijde voorrang gekregen boven andere interne projecten. Hierdoor hebben we helaas de beoogde water- en CO2 & Afval-reductie voor F16, in een aantal afdelingen en daarmee als brouwerij totaal, niet behaald.

Naar resultaten CO2 en Afval
SAM SCORE 3,05

Resultaten

Ondersteuning van
horeca-ondernemers

Grolsch werkt samen met horecaondernemers aan de kwaliteitsverbetering van de bierpresentatie en ondersteunt bij verdere professionalisering. Dit doen we middels gesprekken, trainingen en workshops. We hebben in F16 een groot aantal horeca-ondernemers ondersteund, maar minder dan we hadden gehoopt. Voor F17 blijft dit één van onze aandachtspunten.

 

Vrouwen met een leidinggevende/management functie: 20%

Grolsch wil graag in 2020 30% van de management posities laten vervullen door vrouwen. Onze doelstelling voor F16 hebben we net niet gehaald, maar met 20% vrouwelijke managers zijn we op de goede weg. De aankomende jaren zal dit een belangrijk aandachtspunt blijven.

 

 

Medewerkers dragen bij aan maatschappelijke projecten

Via het Leiderschaps Programma hebben we invulling gegeven aan ‘community service’. Het senior management van Grolsch heeft zich in groepen ingezet voor een maatschappelijk project in de regio: van het informeren van eerstejaars studenten op de Universiteit Twente over verantwoord alcoholgebruik, het – in samenwerking met Bak & Praat – organiseren van een aanschuifdiner voor ouderen tot aan het inzamelen van kleding voor asielzoekers en de ondersteuning bij het opstellen van een businessplan voor het project Hibernate, die daklozen een ‘sheltersuit’ aanbieden.

MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN

Vanuit Grolsch zetten we ons graag op een positieve manier in voor de samenleving. Dat dragen we uit door uiteenlopende, voornamelijk regionale projecten te steunen. Allemaal maatschappelijke projecten die een duurzame leefomgeving stimuleren. Het zou te veel worden om ze allemaal toe te lichten, daarom maakten we een kleine selectie.

 • Enschedese
  uitdaging

  Grolsch is nauw betrokken bij de Enschedese Uitdaging. We maken deel uit van de Matchgroep die de hulpvragen in behandeling neemt en faciliteren bijeenkomsten, waaronder de Beursvloer – waar vraag en aanbod van advies, menskracht, materialen of ruimte samenkomen. We leveren een financiële bijdrage en zetten medewerkers in om matches te realiseren. Zo zijn het project Hibernate (sheltersuit voor daklozen) en het project Bak & Praat (aanschuifdiner voor ouderen) via een match aan Grolsch gekoppeld en verder geholpen.

 • Voedselbank

  Grolsch fungeerde eind december als centraal inzamelpunt voor de actie ‘Samen voor de Voedselbank’ georganiseerd door onder andere RTV Oost. Medewerkers van Grolsch hebben in zeer korte tijd ruim 25 kratten met boodschappen ingezameld.

 • GROLSCH BIJ DE ENSCHEDE MARATHON

  De jaarlijkse Enschede Marathon, de oudste marathon van Nederland, is een sportevenement dat heel belangrijk is voor de regio. We zijn ons hiervan bewust en laten zien dat we ons betrokken voelen bij de regio. Vanaf het eerste uur draagt Grolsch bij aan dit evenement dat afgelopen jaar meer dan 10.000 hardlopers trok, waaronder enkele Grolsch bedrijfsteams.

ONDERSTEUNING VAN HORECA ONDERNEMERS

BIERKENNERS

Met horecaondernemers werken we samen aan de kwaliteitsverbetering van de totale bierpresentatie. We ondersteunen hen bij verdere professionalisering. We bieden hiervoor verschillende gesprekken, trainingen en workshops. Van algemene introductietrainingen, waarin de basisvaardigheden en de kennis van de bier- en horecamarkt aan bod komen, tot aan masterclasses. Daarmee bieden we de top horeca-ondernemers een platform waarin zij uitgedaagd en geïnspireerd worden tot het verder verbeteren van hun business.

FINANCIEEL DASHBOARD

In samenwerking met BDO hebben we een financieel programma ontwikkeld dat de horeca-ondernemer, aan de hand van een dashboard, tot in detail meer inzicht geeft in zijn financiële prestaties en KPI’s. Ook zijn unieke benchmarkgegevens beschikbaar. Zo willen we ondernemers verder helpen; kwaliteit blijft hierbij het uitgangspunt.

Werken aan een veilige werkomgeving

HERCERTIFICERING ISO 14001 EN OHSAS 18001

Lees meer

Rapporteren en analyseren van onveilige situaties

Lees meer

AANGESCHERPTE REGELS

Lees meer

VERBETERDE CO2-AFVOER BIJ VERPAKKINGSLIJN

Lees meer

DUURZAME INZETBAARHEID VAN MEDEWERKERS

Om als bedrijf ook in de toekomst onze doelstellingen te kunnen behalen is het belangrijk om de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te kunnen garanderen voor de lange termijn. Duurzaam inzetbare medewerkers ontwikkelen mee met de organisatie en zijn gedurende hun hele loopbaan in staat om op gezonde, gemotiveerde en productieve manier een bijdrage te leveren aan de organisatie.

In F16 hebben we onderzoek gedaan binnen de afdelingen Brewing, Packaging en Warehouse naar de aandachtspunten van medewerkers voor duurzame inzetbaarheid. De aanbevelingen uit het onderzoek worden meegenomen in de plannen voor F17. Het creëren van bewustzijn wordt het belangrijkste aandachtspunt. Daarnaast gaan we kijken naar het bevorderen van een gezonde levensstijl, meer aandacht voor de mogelijkheden binnen onze CAO à la Carte (o.a. fitness) en de rol van de leidinggevende bij het sturen op continue ontwikkeling.

GEZONDER EN PRODUCTIEVER WERKEN

Lees meer

PILOT PARTICIPATIEWET

Lees meer

ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS

Lees meer
SAM SCORE 4,65

Resultaten

Grolsch scoorde zeer goed voor wat betreft deelname aan programma’s over alcohol en verkeer. Dat komt mede door de breed gedragen publiek-private samenwerking in de BOB-campagne. In F16 is met name de zichtbaarheid en verkrijgbaarheid van Grolsch Radler op evenementen en festivals enorm toegenomen.

Bereik verantwoord
alcoholgebruik

(totaal aantal volwassenen)

Bereik
verkeersveiligheid

(totaal aantal volwassenen)

Evenementen met
Grolsch Radler

(% Grolsch evenementen waar Grolsch Radler verkrijgbaar is)

Bereik reclame gericht op
18 jaar en ouder

In de reclame codes die we hanteren is beschreven dat onze reclame-uitingen maximaal 25% minderjarigen mogen bereiken. Meer dan 75% van het bereik moet dus liggen bij 18 jaar en ouder. Het afgelopen jaar hebben we een 18+ percentage van ruim 87% gerealiseerd met al onze media (TV, radio, print, digitale kanalen) uitingen.

Activiteiten

UITBREIDING PORTFOLIO RADLERS

Lees meer

BOB OP ZWARTE CROSS

Lees meer

LANCERING FAS DOCUMENTAIRE

Lees meer

MEDEWERKERS EN VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK

Lees meer

Samenwerken aan verantwoord alcoholgebruik

Grolsch werkt samen met diverse organisaties aan het stimuleren van verantwoord alcoholgebruik.

Ons beleid voor commerciële communicatie

Vanuit Grolsch communiceren we proactief over verantwoord alcoholgebruik. We maken de consument op tal van manieren duidelijk dat verstandige consumptie van bier belangrijk is. Dat doen we via de educatieve logo’s op de etiketten, de website www.talkingalcohol.com, landelijke en regionale projecten waaronder de BOB-campagne.

Een interne commissie beoordeelt al onze reclame-uitingen. Die moeten namelijk voldoen aan de landelijke Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (STIVA) én aan de SABMiller Policy on Commercial Communication (POCC). Bij Grolsch nemen we onze verantwoordelijkheid op dit vlak serieus.

 • beleid_minderjarigen Geen activiteiten gericht op minderjarigen
 • beleid_dronkenschap Geen afbeeldingen van dronkenschap
 • beleid_verkeer Geen alcohol en verkeersdeelname
 • beleid_succes Geen seksueel of sociaal succes
 • beleid_geweld Geen geweld
 • beleid_toetsing Toetsing door interne commissie (SMRC)
 • beleid_training Voortdurende training

p 16-19 Responsible labelling

 

Onze verpakkingen zijn voorzien van drie educatieve logo’s: geen alcohol onder de 18, geen alcohol tijdens zwangerschap en geen alcohol in het verkeer.

SAM SCORE 4,0

Resultaten

Toelichting

Grolsch gebruikte in F16 3,5 hl water per hl bier. Vorig jaar was dat 3,35 hl/hl. Ons absolute waterverbruik kwam in F16 op 9.173.888 hl.

SABMiller realiseerde als geheel een gemiddeld waterverbruik van 3,2 hl water per hl bier. Afgelopen jaar was dit 3,3 hl/hl.

Kanttekening
De voorbereiding op en implementatie van de SABMiller Global Template heeft een behoorlijke impact gehad op de efficiency van de verpakkingslijnen. We zijn van verschillende los van elkaar opererende backoffice systemen overgegaan naar één geïntegreerd IT-platform. Daarbij zijn de Grolsch systemen en ondersteunende processen in lijn gebracht met de wereldwijde structuur van SABMiller. Het produceren en verpakken van onze bieren en de bevoorrading van klanten heeft te allen tijde voorrang gekregen boven andere interne projecten. Hierdoor hebben we helaas de beoogde water- en CO2 & Afval-reductie voor F16, in een aantal afdelingen en daarmee als brouwerij totaal, niet behaald.

Bier/water
efficiëntie per hl bier Grolsch

*Betreft doelstellingen

Activiteiten

 • REINIGEN VERGISTINGSTANKS
  In F16 hebben we een plan uitgewerkt en een ontwerp gemaakt voor het verder optimaliseren van de reiniging van onze vergistingstanks. Door de gebruikte chemicaliën en reinigingsprocessen aan te passen kunnen we niet alleen dezelfde kwaliteit van reiniging realiseren, maar besparen we ook water. Tegelijkertijd wordt een fosfaatreductie van ongeveer 40% in ons afvalwater gerealiseerd. Hiermee komen we tegemoet aan de wensen van de gemeente ten aanzien van het verder reduceren van fosfaat.

 • OPTIMALISATIE VAN FILTERSPOELING
  Bij Utilities hebben we de filterspoeling van onze bronwaterbehandelingsinstallatie geoptimaliseerd. We hebben de hoeveelheid water voor terugspoeling onder de loep genomen. Hier zijn herziene waarden ingegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de levensduur van de filters.

 • HERGEBRUIK VAN WARM WATER
  Afgelopen jaren hebben we bij de verschillende verpakkingslijnen de tunnelpasteurs aangepast om water en warmte te besparen. In F16 hebben we deze aanpassingen doorgevoerd in de tunnelpasteur van de pijpjeslijn. Door hergebruik van warm water in de pasteur besparen we een aanzienlijke hoeveelheid water, chemicaliën en thermische energie.

 • WATER RISICO ASSESMENT
  Om inzicht te krijgen in de beschikbaarheid en kwaliteit van ons water voor de korte en lange termijn is een Water Risico Assesment uitgevoerd. Op basis van onze eigen gegevens en met informatie van de gemeenten Enschede en Hengelo, Waterschap Vechtstromen, Vitens en Akzo hebben we uiteenlopende risico’s – van klimaatverandering tot aan het effect van de Akzo zoutcavernes – in kaart gebracht. De conclusie is dat er voldoende water beschikbaar is voor onze brouwerij met de juiste kwaliteit voor de korte én lange termijn.

SAM SCORE 3,6

Resultaten

De totale CO2-uitstoot per hl bier was van alle SABMiller-brouwerijen in F16 gemiddeld 8,9 kg CO2 e/hl bier. De resultaten van Grolsch lagen hier met een score van 5,54 kg CO2 e/hl aanzienlijk onder. Op het gebied van CO2-uitstoot bij verpakkingen, realiseerde de groep in F16 een gemiddelde uitstoot van 17,6 kg CO2 e/hl. Grolsch kwam uit op een score van 20 kg CO2 e/hl.

99,8% van alle materialen die we in de brouwerij verbruiken, wordt hergebruikt. Dat doen we goed! We behoren hiermee tot de beste van alle SABMiller-brouwerijen.

Kanttekening
De voorbereiding op en implementatie van de SABMiller Global Template heeft een behoorlijke impact gehad op de efficiency van de verpakkingslijnen. We zijn van verschillende los van elkaar opererende backoffice systemen overgegaan naar één geïntegreerd IT-platform. Daarbij zijn de Grolsch systemen en ondersteunende processen in lijn gebracht met de wereldwijde structuur van SABMiller. Het produceren en verpakken van onze bieren en de bevoorrading van klanten heeft te allen tijde voorrang gekregen boven andere interne projecten. Hierdoor hebben we helaas de beoogde water- en CO2 & Afval-reductie voor F16, in een aantal afdelingen en daarmee als brouwerij totaal, niet behaald.

Bier/CO2
efficiëntie in kg

Recyclepercentage

Verpakkingen/CO2
efficiëntie in kg

MJ/hl bier
Energieverbruik totale brouwerij

Activiteiten

ONDERZOEK OPTIMALISATIE KOELINSTALLATIE

Lees meer

LIQUIVAP SYSTEEM

Lees meer

HERGEBRUIK RESTWARMTE BOILERS

Lees meer

ENERGIE KOPLOPERS OVERIJSSEL

Lees meer

Circulaire economie

Maar liefst 99,8% van ons afval wordt hergebruikt! Zo wordt bijvoorbeeld de bierbostel die overblijft na het brouwen, verkocht als veevoer aan boeren door heel Nederland, wordt gist hergebruikt in de farmaceutische sector en worden onze etiketten hergebruikt in de baksteenindustrie.

Ook bij de verpakkingen die Grolsch ontwerpt, staat duurzaamheid voorop. 100% van onze verpakkingen is FSC gecertificeerd. We gebruiken lichtgewicht verpakkingen en zorgen voor hergebruik van flessen. We stimuleren recycling, dat bespaart grondstoffen én het is minder belastend voor het milieu.

Daarnaast produceert onze afvalwaterzuivering veel biogas. 18% van onze totale energiebehoefte produceren we op deze manier zelf. Hiermee behoort Grolsch binnen SABMiller tot de brouwerijen met het hoogste aandeel biogas.

Activiteiten binnen de brouwerij

KARTONREDUCTIE DOOR INZET NIEUW PINOLEN KRAT

Lees hoe!

LICHTGEWICHT KROONKURKEN VOOR MILLER

Lees hoe!

LICHTERE FLESSEN MILLER

Lees hoe!

BESPARING PALLETFOLIE

Lees hoe!

Activiteiten buiten de brouwerij

Als het gaat om onze CO2-voetafdruk, kijken we verder dan ons kernproces. We werken nauw samen met samenwerkingspartners om het transport zo efficiënt mogelijk te maken.

GEBRUIK BINNENVAART

Lees meer

STUREN OP MINIMALE CO2-UITSTOOT

Lees meer

LEAN & GREEN

Lees meer

BETER BENUTTEN DEAL

Lees meer

CO2-UITSTOOT ONDER CONTROLE

Lees meer

Duurzaamheid in de keten

Grolsch kan als onderdeel van SABMiller gebruikmaken van de internationaal aanwezige kennis en expertise. Dat helpt ons kansen te benutten, schaalvoordelen te creëren en dubbele kosten te vermijden. We delen onze lokale ‘best practices’ en successen op het gebied van innovatie, marketing, technische normen en training.

Verbouwen

Onze voornaamste moutleverancier werkt samen met brouwgersttelers aan verdere verbetering van de bedrijfsvoering, verhoging van de kwaliteit en het borgen van de beschikbaarheid van brouwgerst.

10,5% van al ons mout is duurzaam geteeld op basis van dit specifieke duurzaamheidsprogramma voor brouwgersttelers. Dit betekent dat ongeveer 4000 ton mout in F16 duurzaam is ingekocht.

Het afval van onze brouwerij is grotendeels organisch. De bierborstel die vrijkomt bij het brouwen van bier is een waardevol bijproduct. Boeren in heel Nederland kopen dit eiwitrijke product en gebruiken het als veevoer.

 

Brouwen

Wij brouwen ons bier al 400 jaar met passie en vakmanschap. Tijdens het brouwproces passen we de nieuwste technologieën toe en houden we continu ons water- en energieverbruik in de gaten. Door onze processen te verbeteren besparen we steeds meer water en energie. Het gist dat we gebruiken tijdens het brouwen wordt hergebruikt in de farmaceutische sector.

Verpakken

Een groot deel van ons bier wordt – vanwege het retoursysteem in Nederland – verkocht in herbruikbare flessen en fusten. 100% van onze primaire verpakkingen – onze blikken, flessen en fusten – wordt gerecycled. Zelfs onze etiketten worden hergebruikt in de baksteenindustrie. We werken nauw samen met leveranciers om jaarlijks verbeterslagen te maken in efficiënte verpakkingen.

Onze verpakkingen zijn voorzien van drie educatieve logo’s: geen alcohol voor minderjarigen, geen alcohol tijdens zwangerschap en geen alcohol in het verkeer. Verder vermelden we www.talkingalcohol.nl op de etiketten. Op deze website kunnen consumenten meer informatie vinden over de gevolgen van alcohol op het lichaam.

Transporteren

We verwachten van onze transporteurs dat ze bewust en slim rijden en zo min mogelijk brandstof gebruiken. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk via de binnenvaart te vervoeren; dat is minder belastend voor het milieu.

Vermarkten, verkopen en genieten

Wij werken samen met retailers en horeca-ondernemers, zodat consumenten thuis, in cafés, bars en restaurants op een verantwoorde manier van ons bier kunnen genieten.

Samenwerking is ook de kern van Prosper, de duurzaamheidsstrategie van SABMiller. De centrale gedachte daarbij is: als het met de wereld om ons heen goed gaat, dan gaat het met Grolsch/SABMiller ook goed. Samenwerking met andere partijen biedt nieuwe mogelijkheden op het gebied van innovatie, bedrijfsefficiency, werkgelegenheid en verantwoord alcoholgebruik.

Sociale & economische groei

Om sociaal en economische groei te bevorderen gaan we aankomend jaar werken aan:

 • Uitbouwen van het Grolsch Vakmanschap is Meesterschap Fonds: focus op regionale projecten die ook het Meesterschap bevorderen

 • Samen met de Zwarte Cross initiatief opzetten om de leefbaarheid in de regio Achterhoek verder te stimuleren

 • Horecaondernemers laten deelnemen aan programma’s die bijdragen aan het verder verbeteren van de omzet en de kwaliteit van de horecaondernemingen

 • Het aandeel vrouwen in management posities jaarlijks verder laten groeien naar 30% in 2020

 • Evalueren van de Participatiewet pilot en de resultaten hiervan omzetten naar vast beleid

 • Creëren van bewustzijn bij medewerkers over duurzame inzetbaarheid

 • Regionaal vrijwilligerswerk door Grolsch medewerkers verder stimuleren door het proactief en beter benutten van de mogelijkheden van de Enschedese Uitdaging

 • Uitvoeren risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) voor de brouwerij

 • Optimaliseren van de BHV-organisatie

Alcohol

Verantwoord alcoholgebruik gaan we in F17 verder stimuleren door onder meer:

 • Verder vergroten van de verkrijgbaarheid en zichtbaarheid van onze Grolsch 0.0% Radler varianten

 • In samenwerking met VVN opzetten van een BOB-activatieprogramma voor twee evenementen

 • Vervolg geven aan de FAS-documentaire om zo de bekendheid van en de bewustwording over FAS te vergroten

Water

We willen ons watergebruik per hectoliter bier het komende jaar verder terugdringen naar 3,35 hl. Dit doen we onder andere door de volgende projecten:

 • 0

  Verder optimaliseren van de reinigingsprocessen in Brewing

 • 1

  Vergroten van de batch/het volume van de bierfiltraties

 • 2

  Efficiënter produceren en gebruiken van zogenaamd ontgast water

 • 3

  Verder verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen

 • 4

  Verder optimaliseren van het waterverbruik in Utilities

CO2 en afval

We willen onze CO2-uitstoot per hectoliter bier reduceren naar 5,32 kg door het uitvoeren van de volgende projecten:

 • Verbeteren van de efficiëntie van de afvullijnen

 • Optimalisatie van de koelinstallatie

 • Vergroten van de efficiëntie van de warmtevoorziening (o.a. hergebruik restwarmte van boilers)

 • Installeren van een flessenvoorspoelmachine in de pijpjeslijn

 • Reductie van persluchtverbruik in Packaging

CO2 en afval

Onze hoeveelheid afval willen we nog verder reduceren door:

 • Doorgaan met verdere kartonreductie

 • Minder glasverbruik in flessen (o.a. implementatie lichtgewicht flessen Miller Genuine Draft)

 • Nog meer etiketten zonder aluminium (o.a. voor flessen Kornuit)

Meer weten?

Vanuit Grolsch zetten we ons actief in voor een duurzaam en milieuvriendelijk productieproces van onze bieren. We hebben aandacht voor de mensen in onze omgeving: medewerkers, klanten, leveranciers, samenwerkingspartners, omwonenden en andere belanghebbenden. De afgelopen jaren hebben we al veel structurele verbeteringen doorgevoerd. Op die route gaan we uiteraard verder. Toch denken we dat het altijd nóg beter kan. Graag ontvangen we daarvoor ideeën. Kan het beter? Handiger? Milieuvriendelijker of duidelijker? Wij staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties over onze manier van duurzaam en verantwoord ondernemen. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Neem contact met ons op

DEEL DIT JAARVERSLAG

Colofon

Het Duurzaam en Verantwoord ondernemen verslag financieel jaar F16 (1 april 2015 – 31 maart 2016) is een uitgave van Koninklijke Grolsch.
DVO-resultaten worden jaarlijks gepubliceerd.

Vormgeving en realisatie
SOV concept en vormgeving

© 2015 — Nadruk of vermenigvuldiging van deze uitgave in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, in het Nederlands of enig andere taal, is zonder schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Affairs van Koninklijke Grolsch niet toegestaan. Enschede, september 2015.